Arxius de: SOCIETAT

NOUS TIPUS DE RETENCIÓ APLICABLES DES DEL JULIOL

Al mes de juliol de 2015 es va publicar el Reial Decret-Llei 9/2015, amb el qual es va produir una variació del tipus de retenció fixa per segons quins tipus de retribucions, i de l’escala de tributació en general. A què afecta la modificació que introdueix aquest decret? Aquest decret afecta, d’una banda, a la part estatal de l’impost i, d’altra, als dos tipus de tributació: a la base imposable general (rendiments del treball i d’activitats econòmiques), la tarifa de la qual es redueix respecte al gravamen inicialment establert pel 2015 en un 0,5% pels tres primers trams de l’escala i un 1% en els dos darrers; i a la… Continua la lectura →

CLUB CICLISTA SORT

El Club Ciclista Sort és un club jove i té un esperit de motivar a petits i grans a fer esport i gaudir de la gran riquesa paisatgística que tenim al Pallars Sobirà. L’any 2013 un grup d’amics amants de l’esport i aficionats al ciclisme van sentir la necessitat de formar un club amb la finalitat de regular la pràctica d’aquest esport. Altres motius foren el fet de poder fer sortides en grup, participar a curses cicloturistes i competicions sota el nom de Club Ciclista Sort, tenir una equipacio de club, fomentar els hàbits saludables, potenciar la integració i cohesió social mitjantçant l’esport… Amb esforç i dedicació el club va… Continua la lectura →

LES COMPRES PER INTERNET Drets del consumidor

Quina informació ha de lliurar l’empresari al comprador abans que aquest quedi obligat? El venedor ha de lliurar al consumidor o comprador una sèrie de dades, de forma clara i comprensible, abans que es pugui considerar que s’ha “firmat” el contracte. Aquesta obligació d’informació té l’objectiu que el consumidor tingui la informació essencial per poder decidir amb coneixement de causa si li convé o no adquirir el producte o servei que se li ofereix. Les principals dades ques’han de lliurar son les següents: a) Les característiques principals del bé o servei. b) La identitat del venedor o empresari amb el seu nom comercial i l’adreça complerta de l’establiment. c) El… Continua la lectura →

LA RECUPERACIÓ DE L’IVA EN EL CAS DE CONCURS DE CREDITORS

En l’article d’aquest mes ens situarem en el cas d’un client que entra en situació de concurs de creditors, que ens deu alguna factura generada per serveis prestats amb anterioritat al concurs, i que l’IVA d’aquesta factura o factures ja l’hem declarat a Hisenda en el corresponent model trimestral. Si es dóna aquest cas, perdem l’IVA que ja hem ingressat a Hisenda? No, existeix un procés, previst específicament per les situacions de concurs de creditors, per tal de poder recuperar aquest IVA. Quins requisits i consideracions s’han de complir per poder recuperar aquest IVA ja declarat? S’han de tenir en compte els següents requisits: que la factura de la qual… Continua la lectura →

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (I)

Què és la protecció de dades de caràcter personal? És un dret fonamental de les persones físiques, que busca protegir la seva intimitat i la privacitat davant la vulneració d’aquests drets que prové de la recollida i emmagatzematge de les seves dades per empreses i entitats. La legislació bàsica sobre aquest tema es la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protección de Datos de Carácter Personal i, actualment (d’imminent reforma), el Reial Decret 994/1999, d’11 de juny, que aprova el Reglamento de Medidas de Seguridad de ficheros automatizados con datos de carácter personal. Què són les dades de caràcter personal? Està protegida per la llei qualsevol informació sobre… Continua la lectura →

UNAI FELIU GARCIA jove actiu del Pirineu de Lleida

Unai Feliu Garcia – Llarvent – El batlliu de Sort – Pallars Sobirà    Hola!. Soc l’Unai Feliu Garcia, visc en un poble del batlliu de Sort que es diu Llarvent al Pallars Sobirà. M’encanta l’hivern i tot el que te a veure amb la neu. Vaig començar a esquiar de petit, als quatre anys. Els meus pares ja de petit em varen potenciar la passió per l’esquí. Els primers quatre anys vaig fer tecnificació i després em vaig passar al freestyle que era el que a mi m’agradava, més que altres modalitats. Vaig tots els caps de setmana a esquiar a Port-Ainé i algun dia quan neva molt m’en… Continua la lectura →

PROCESSOS MATRIMONIALS I DE MENORS Mesures provisionals

Quins aspectes regulen les mesures provisionals? Les mesures provisionals regulen la determinació de la manera com els fills han de conviure amb els pares i s’han de relacionar amb aquell dels dos amb qui no estiguin convivint; la manera com s’ha d’exercir la potestat sobre els fills; l’establiment del règim de relacions personals dels fills amb els germans que no convisquin en la mateixa llar; la fixació del deure d’aliments a favor dels fills o, si s’escau, la fixació provisional a favor d’un dels cònjuges; l’assignació de l’ús de l’habitatge familiar i el seu parament. Qui les pot demanar? El cònjuge que demandi la separació, el divorci o la nul·litat… Continua la lectura →

LA PAH DELS PALLARS

La PAH dels PALLARS Plataforma d’Afectats per la Hipoteca. Si que es pot!!   L’any 2013 la situació al Pallars no era molt diferent a l’actual; Les i els habitants d’aquestes comarques ens trobem afectades per escasses ofertes i oportunitats laborals, moltes d’elles condicionades a l’estacionalitat del món de l’esquí principalment, els salaris que percebem són baixos i precaris i el preu dels productes i els impostos han incrementat en tots els àmbits de la vida quotidiana. L’atur i les prestacions són minses i s’acaben, ens afecten les retallades en pilars tant importants com l’educació i la sanitat, … a més a més d’escoltar a totes hores les paraules crisis,… Continua la lectura →