RSS capsalera

® publica els titulars dels seus articles i notícies en format RSS. D’aquesta manera, podràs integrar en el teu lloc web o veure en el teu client RSS de manera completament gratuïta, articles i notícies actualitzades diàriament, amb enllaços directes al seu contingut complet. (Si disposeu d’una web WordPress teniu un plugin per poder integrar les notícies, widget senzill configurable aquí).
Disposeu de diversos mètodes per utilitzar els nostres titulars RSS:
1. Mitjançant clients RSS: programes que et permeten utilitzar directament els nostres fitxers de dades i veure’ls en el teu ordinador personal, tauleta o mòbil. Llistat de programes.
2. Mitjançant un agregador: pàgines web que permeten agrupar fonts RSS de diferents mitjans.
3. Integrant-los en el vostre lloc web: per a això heu de seguir les següents Instruccions d’ús.
L’ús dels fitxers implica l’acceptació de les Condicions generals RSS.

RSS seccions de articles i notícies

 • Subscriu-te al canal
  que sigui del teu interès,
  i estaràs informat dia a dia
  amb els titulars RSS
  de La borrufa

  Pirineu Informació


 • Revista Gratuïta Comarques del Pirineu de Lleida