En marxa la campanya de prevenció d’incendis durant els treballs de sega del cereal

0 Flares Twitter 0 Buffer 0 Facebook 0 Email -- 0 Flares ×

En marxa la campanya de prevenció d’incendis durant els treballs de sega del cereal

Mesures per a una sega més segura

L’Ordre ARP/77/2020 estableix que en el període de l’1 de juny al 31 d’agost són obligatoris els mitjans d’extinció sempre, independentment del nivell del Pla Alfa. Els Agents Rurals faran aturar les màquines que no disposin dels mitjans d’extinció obligatoris. En el cas d’activació del nivell 3 del Pla Alfa, entre les 14 i les 17 hores, cal comunicar a la Sala Central del Cos d’Agents Rurals l’inici i la finalització de les tasques agrícoles amb recol·lectora o embaladora. Pel que fa a les picadores de palla acoblades a un tractor, en cas d’activació del nivell 2 del Pla Alfa, NO es podran utilitzar entre les 12 i les 18 hores. En cas d’activació del nivell 3 del Pla Alfa, NO es podran utilitzar en CAP franja horària (0 a 24 hores).

L’ordre també recorda que tota la maquinària agrícola s’ha de mantenir en les  condicions adequades i fer revisions periòdiques per evitar que es pugui originar un incendi, i també mantenir-les netes de vegetació. Entre l’1 de juny i el 31 d’agost cal disposar d’un tractor amb grades de discos per poder aturar un possible incendi mitjançant llaurades perimetrals, cal reduir la velocitat d’avenç en terrenys pedregosos i amb fort pendent,  cal una persona vigilant mentre es realitzen tasques agrícoles amb recol·lectora, picadora de palla o embaladora per si s’iniciés un foc. I un cop el camp estigui recol·lectat, s’ha de fer un perímetre llaurat al voltant del camp quan sigui proper a edificacions i àrees forestals.

ORDRE ARP/77/2020, de 8 de juny, per la qual es despleguen les mesures preventives per a la lluita contra els incendis forestals relatives a l’activitat agrícola. (gencat.cat)


Mapa diari de probabilitats d’incendis en la recol·lecció de cereals

El Servei de Prevenció d’Incendis Forestals del Departament d’Acció Climàtica elabora diàriament el mapa d’ignició en cereal de secà per causa de feines derivades de la collita. Aquest mapa s’elaborarà fins al 31 de juliol i tracta la probabilitat d’inici d’incendis d’una zona de cereal en relació amb la maquinària de recol·lecció del cereal. No és un mapa de propagació i s’elabora per a totes les zones de cereal sense tenir en compte si s’està treballant o no a la zona. Té una escala de 10 nivells: l’1 correspon a la probabilitat d’ignició més baixa i el 10 a la més alta.

El model no és vàlid en cas de precipitacions recents i per aquest motiu s’inclou una màscara amb la precipitació dels darrers tres dies. La capa de cereal s’ha extret del mapa DUN 2020. La pluviometria i humitat relativa s’obtenen de les dades de la xarxa d’estacions automàtiques del Servei Català de Meteorologia.

El mapa s’elabora cada dia per a totes les zones de cereal, sense tenir en compte en quines zones s’està treballant, quines zones ja estan finalitzades o en quines zones encara no s’ha començat. 

El mapa diari d’ignició de cereal: http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/medi-natural/incendis-forestals

sega del cereal
sega del cereal
FluixNo està malamentEstà beAquest em serveixFantàstic Puntuació: 4,00 de 5 - 1 Vots
Carregant ... - 63 visites
[ Valora aquesta informació fent clic als estels ]
Si t'agrada aquest canal informatiu subscriu-te al RSS !
NOTA: El comptador de visites està actiu des de 02-2016
0 Flares Twitter 0 Buffer 0 Facebook 0 Email -- 0 Flares ×