LA SOLITUD NO VULGUDA O LA MOBILITAT, ALGUNS DELS REPTES DEL DIAGNÒSTIC D’ENVELLIMENT DEL PALLARS JUSSÀ

0 Flares Twitter 0 Buffer 0 Facebook 0 Email -- 0 Flares ×

LA SOLITUD NO VULGUDA O LA MOBILITAT, ALGUNS DELS REPTES DEL DIAGNÒSTIC D’ENVELLIMENT DEL PALLARS JUSSÀ

Els Serveis Socials presenten un diagnòstic sobre l’envelliment on hi ha participat entre altres, les entitats que representen de gent gran i els ajuntaments i professionals de la comarca, amb el suport del departament de Drets Socials.

El diagnòstic, presentat aquesta setmana a les diferents entitats i professionals que treballen amb les persones grans del Pallars Jussà, apunta que la comarca compta amb un bon punt de partida alhora de dissenyar i implementar un Pla per a l’envelliment. Entre els seus punts forts hi ha d’una banda una major cobertura dels serveis adreçats a aquest col·lectiu si es compara amb la resta de Catalunya i alhora també hi juga a favor la bona predisposició dels diferents professionals alhora d’establir estratègies conjuntes de treball.Malgrat això l’estudi continua detectant nombroses mancances que repercuteixen en les condicions de vida de les persones grans i que centraran els objectius del Pla d’Envelliment de la comarca. Aquest s’ha marcat com a objectius principals millorar el sistema d’inclusió comunitària de les persones grans que actualment es troben  en situacions de solitud no desitjada o en risc de patir-la. Per fer-ho es planteja establir serveis de suport propers i promoure la participació social de les persones.

Un altra de les mancances que haurà d’afrontar el Pla d’Envelliment serà el de la millora de la mobilitat de les persones grans que reverteixi el fet de la dispersió de la població de la comarca, cosa que dificulta l’accés de moltes persones als serveis comunitaris i a dur una vida autònoma.

El diagnòstic de l’envelliment, elaborat per l’entitat Alter Civites, s’ha dut a terme a partir de diferents sessions de treball en que hi ha participat, entre altres, representants de les associacions de la gent gran de la comarca i els representants dels ajuntaments en aquells municipis que no tenen associació de gent gran. També s’han fet sessions amb els professionals de la comarca que treballen d’una manera o una altra en l’àmbit  gent gran.

REPTES DEL DIAGNÒSTIC
REPTES DEL DIAGNÒSTIC D’ENVELLIMENT DEL PALLARS JUSSÀ

Els resultats d’aquest diagnòstic seran el punt de partida que marcaran les futures línies de treball del Pla d’envelliment de la comarca i que ja s’ha traduït en algunes actuacions previstes a curt termini, com la creació del consell consultiu de la gent gran  del Pallars Jussà com a  òrgan de participació, representació  i dinamització del col·lectiu de gent gran del territori.

FluixNo està malamentEstà beAquest em serveixFantàstic Puntuació: 4,00 de 5 - 1 Vots
Carregant ... - 262 visites
[ Valora aquesta informació fent clic als estels ]
Si t'agrada aquest canal informatiu subscriu-te al RSS !
NOTA: El comptador de visites està actiu des de 02-2016
0 Flares Twitter 0 Buffer 0 Facebook 0 Email -- 0 Flares ×