L’ACA posa a informació pública el programa de manteniment i conservació de lleres públiques

0 Flares Twitter 0 Buffer 0 Facebook 0 Email -- 0 Flares ×
L’ACA posa a informació pública el programa de manteniment i conservació de lleres públiques
 
  • Les actuacions es duran a terme en el període 2018-19
 
  • La despesa total prevista és de 2,5 milions d’euros, xifra que suposa un increment significatiu respecte anys anteriors
 
  • Es disposa d’un termini de trenta dies perquè els ens locals i qui ho consideri puguin consultar la informació i presentar, si s’escau, al·legacions
 
 

 

aca
Llera del riu Cardener a Manresa després d’una actuació (arxiu).
 
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), en aplicació del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya i del seu Programa de mesures (període 2016-21), ha iniciat el tràmit d’informació pública del Programa de conservació i manteniment de lleres publiques en trams urbans i no urbans per al període corresponent als anys 2018 i 2019.
 
 
 

Des de l’endemà de la publicació al DOGC d’aquest anunci (9 de juliol), es disposa d’un termini de trenta dies perquè els ens locals, i qualsevol persona que vulgui fer-lo, puguin consultar la informació i presentar, si s’escau, les al·legacions pertinents.

 

En el document que es pot consultar es fa pública la relació d’actuacions que es preveu impulsar entre els anys 2018 i 2019 en trams urbans i no urbans, així com la valoració tècnica de les mateixes.

 
Complementàriament al tràmit d’informació pública, la proposta d’actuacions del programa admeses o excloses – en funció de la puntuació assolida i la nota de tall- es notificarà mitjançant un tràmit d’audiència previ als ens locals interessats, mitjançant la publicació al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
 
La despesa prevista per l’Agència és de 2,5 milions d’euros, una quantitat sensiblement superior a la d’anys anteriors. Aquest increment ha estat possible per la millora financera de l’ACA, que després d’anys d’un elevat deute ha aconseguit revertir la situació (s’ha reduït el deute prop d’un 90% entre 2010 i 2018)  i incrementar les partides destinades a la millora del medi hídric.
 
Criteris de l’elecció
 
La puntuació de les mesures plantejades es fa en funció de diversos criteris, com el risc potencial d’inundabilitat, el risc de desbordament associat a la  presència de vegetació, la manca de capacitat de la llera per cabals associats a avingudes amb períodes de retorn de 100 anys i l’eradicació d’espècies invasores, entre d’altres.

 

FluixNo està malamentEstà beAquest em serveixFantàstic Puntuació: 4,00 de 5 - 1 Vots
Carregant ... - 375 visites
[ Valora aquesta informació fent clic als estels ]
Si t'agrada aquest canal informatiu subscriu-te al RSS !
NOTA: El comptador de visites està actiu des de 02-2016
0 Flares Twitter 0 Buffer 0 Facebook 0 Email -- 0 Flares ×