La preinscripció per a la llar d’infants municipal Els Minairons serà del 9 al 20 de maig

0 Flares Twitter 0 Buffer 0 Facebook 0 Email -- 0 Flares ×

La preinscripció per a la llar d’infants municipal Els Minairons  serà del 9 al 20 de maig

Del 9 al 20 de maig tindrà lloc el termini de preinscripcions de la llar d’infants municipal ‘Els Minairons’ de la Seu d’Urgell per la pròxim curs 2022-2023.

Les sol·licituds s’hauran de presentar de manera telemàtica des del web municipal: www.laseu.cat Es podrà rebre suport per a la seva tramitació des del Servei d’Educació de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell concertant una cita prèvia trucant al 973 350 010, extensions 8088/8086.En el moment de formalitzar la preinscripció, les famílies hauran d’adjuntar al formulari de sol·licitud omplert la següent documentació escanejada o en fotografia:

 • DNI del pare,mare o dels tutors legals (o altres documents d’identitat).
 • Llibre de família (o altres documents relatius a la filiació). Totes les pàgines escrites.
 • Targeta sanitària individual de l’infant.
 • Carnet de vacunes on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents. Si els infants no han estat vacunats per contraindicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
 • Tots els documents que serveixin per justificar els criteris establerts a l’annex 1 d’aquestes bases (en cas que sigui necessari).

D’altra banda, per a la inscripció per al curs 2022-2023 dels infants ja inscrits durant el curs 2021-2022 ja es poden renovar telemàticament fins el pròxim divendres dia 6 de maig.

Criteris de baremació

A. Germans/germanes a la llar d’infants municipal en el moment de fer la preinscripció: 50 punts.

B. Empadronament de la unitat familiar en el municipi de La Seu d’Urgell. Proximitat del domicili habitual de l’alumne/a al centre o, si escau, proximitat del lloc de treball del pare o mare, tutor/a o guardador/a de fet (en el sentit de guarda legal previst al dret civil català o de resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials), o de l’alumne/a si és major d’edat.

 • Quan el domicili habitual es troba a la Seu d’Urgell: 30 punts.
 • Quan a instància del pare o mare, tutor/a o guardador/a de fet es pren en consideració, en comptes del domicili habitual, l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, i aquesta és a la Seu d’Urgell: 20 punts.

Per aquest criteri de proximitat al centre no es pot acumular més d’una puntuació, malgrat es doni més d’un dels supòsits previstos.

C. Quan el pare o la mare, el tutor/a, siguin beneficiaris de la Renda Mínima Garantida: 15 punts.

D. Discapacitat igual o superior al 33% de l’infant, germans, pares o tutors: 15 punts.

E. Pare o mare o tutor/a legal treballa en el centre, en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció: 10 punts.

F. Condició legal de família nombrosa: 10 punts.

G. Condició legal de família monoparental: 10 punts.

H. Alumne/a nascut en un part múltiple: 10 punts.

I. Alumne/a es trobi en situació d’acolliment familiar: 10 punts.

J. Condició de víctima de violència de gènere o terrorisme: 10 punts.

Gratuïtat infants I2 (abans P2)

preinscripció llar
preinscripció llar d’infants

Arran de l’acord marc entre el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i les entitats municipalistes, la quota d’escolarització a les famílies amb infants a I2 (abans P2) de la llar d’infants municipal a partir del curs 2022-2023 serà gratuïta.

Calendari de preinscripció

 • Renovació de matrícula dels alumnes del centre: 2 al 6 maig.
 • Preinscripció: 9 al 20 maig.
 • Publicació de la llista provisional d’admesos, exclosos i empats: 1 juny.
 • Presentació de reclamacions: 1 i 2 juny.
 • Resolució de les reclamacions i sorteig públic per desempat per puntuació: 3 juny.
 • Publicació llistes definitives d’admesos i exclosos: 7 juny.
 • Sorteig públic de desempats (ordre llista espera): 8 juny.
 • Matrícula: 13 al 17 juny.
 • Obertura llista d’espera (09:00 hores): 20 juny.
FluixNo està malamentEstà beAquest em serveixFantàstic Puntuació: 4,00 de 5 - 1 Vots
Carregant ... - 256 visites
[ Valora aquesta informació fent clic als estels ]
Si t'agrada aquest canal informatiu subscriu-te al RSS !
NOTA: El comptador de visites està actiu des de 02-2016
0 Flares Twitter 0 Buffer 0 Facebook 0 Email -- 0 Flares ×