Paisatge de Catalunya publica el mapa dels 135 paisatges

0 Flares Twitter 0 Buffer 0 Facebook 0 Email -- 0 Flares ×
L’Observatori del Paisatge de Catalunya publica el mapa dels 135 paisatges en cinc formats de consulta

Imatge
Recull tota la tasca d’identificació feta els darrers anys en els set catàlegs del paisatge encarregats pel Departament de Territori i Sostenibilitat

L’Observatori del Paisatge de Catalunya ha ampliat els formats de descàrrega disponibles del mapa dels 135 paisatges que existeixen al territori català, un dels indrets amb major diversitat del continent europeu. El mapa, disponible per a qualsevol ciutadà interessat, ara es pot descarregar en cinc formats de consulta diferents: pdf, shape d’ArcGis (shp), kml de Google Earth, enllaç al servei WMS i a la plataforma d’Instamaps creada per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

Aquest mapa recull el treball d’identificació de les diverses unitats de paisatge fet als set catàlegs del paisatge de Catalunya encarregats a l’Observatori pel Departament de Territori i Sostenibilitat.
Els catàlegs són documents de caràcter tècnic que descriuen la tipologia dels paisatges de cada zona: relaten els seus valors i estat de conservació, els objectius de qualitat que han de complir i les propostes per assolir-los. Per tant, aquests documents es conceben com una eina de suport a la planificació territorial.El Departament de Territori i Sostenibilitat ha aprovat ja sis d’aquests set catàlegs de paisatge: el de la Regió Metropolitana de Barcelona; Comarques Gironines; Terres de Lleida; Alt Pirineu i Aran; Camp de Tarragona, i Terres de l’Ebre. Properament, rebrà l’aprovació inicial el Catàleg del paisatge de les Comarques Centrals.

El mapa que ara es posa a l’abast de la ciutadania en cinc formats diferents és la plasmació de totes les unitats de paisatge detectades a Catalunya durant l’elaboració dels catàlegs. Per a la seva identificació es tenen en compte factors com ara el clima, el relleu, la vegetació, els usos del sòl, el patrimoni, la petjada de l’activitat humana o el lligam de la població amb cada indret. Així, cadascuna de les unitats reflecteix un caràcter paisatgístic determinat, diferenciat de la resta, tot seguint les recomanacions del Conveni europeu del paisatge i de la Llei del paisatge de Catalunya.

El fet de publicar aquest mapa a la web i en diferents formats permet que la seva aplicació no sigui només acadèmica o vinculada al planejament, sinó que pugui esdevenir una eina útil per a iniciatives culturals, de promoció del territori o de conscienciació ciutadana sobre el ric patrimoni paisatgístic català.

FluixNo està malamentEstà beAquest em serveixFantàstic Puntuació: 4,00 de 5 - 1 Vots
Carregant ... - 2.207 visites
[ Valora aquesta informació fent clic als estels ]
Si t'agrada aquest canal informatiu subscriu-te al RSS !
NOTA: El comptador de visites està actiu des de 02-2016
0 Flares Twitter 0 Buffer 0 Facebook 0 Email -- 0 Flares ×