La recollida selectiva dels residus a l’Alta Ribagorça

0 Flares Twitter 0 Buffer 0 Facebook 0 Email -- 0 Flares ×

La recollida selectiva dels residus a l’Alta Ribagorça durant el 2015 fa un ascens respecte els anys anteriors

S’han recollit 80 tones d’envasos, rècord de recollida d’ençà de l’inici d’aquest servei

Els veïns de la comarca durant l’any 2015 van generar un total de 1.718,87 tones de residus municipals (sense comptar els residus especials gestionats a la deixalleria) i en conjunt s’ha incrementat el reciclatge de les fraccions de vidre, paper, envasos i orgànica en cinc punts respecte l’any anterior, arribant al 32,25 % de reciclatge respecte del total.

Gràcies a l’acció cívica de tots els veïns destaquem l’increment en la separació de la fracció orgànica, al voltant de 160 tones recollides (41 tones més que al 2014), així com dels envasos, que amb 80 tones, assoleix la major recollida d’aquesta fracció des de l’inici de la seva gestió!

Davant d’aquestes dades generals es desprèn una dinàmica positiva en la tendència d’increment de la prevenció en la generació dels residus i de la seva separació i reciclatge, fet que genera reaprofitament de materials, i en disminueix despeses de gestió, així com efectes ambientals positius. Per fer-nos una idea més gràfica, de cada 100 kg de residu orgànic se n’obtenen 30 kg de compost, per cada ampolla de plàstic que es recicla s’estalvia l’energia necessària per a tenir un televisor encès durant 3 hores, o per exemple per produir una tona de cartró fan falta 14 troncs d’arbres. En definitiva, reduint i separant els residus en sortim beneficiats tots.

De tota manera, encara existeix una part important dels residus que generem a la comarca que es dipositen en els contenidors de rebuig i van directament a l’abocador (sobretot matèria orgànica i envasos). Per aquest, fet des del Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça, durant aquest any incidirem en millorar la separació a través de diferents campanyes de sensibilització i promovent el “compromís pel reciclatge” de cada veí, que ja es va iniciar l’any passat, amb l’estalvi del 5% en la taxa de gestió de residus. Així com incidint en la separació en esdeveniments públics, com ara festes majors, fires, mercats o esdeveniments esportius.

residusAR

Cal remarcar que no reciclar és més costós econòmicament per a tots, donat que cal pagar un cànon (penalització econòmica) per abocar rebuig a l’abocador (a part del cost de tractament de cada residu), que acaba repercutint en tots els ciutadans. Per tant, cada cop serà més necessària una presa de consciència per part de tots i millorar la separació a casa.

FluixNo està malamentEstà beAquest em serveixFantàstic Puntuació: 4,78 de 5 - 18 Vots
Carregant ... - 1.073 visites
[ Valora aquesta informació fent clic als estels ]
Si t'agrada aquest canal informatiu subscriu-te al RSS !
NOTA: El comptador de visites està actiu des de 02-2016
0 Flares Twitter 0 Buffer 0 Facebook 0 Email -- 0 Flares ×