ASPID reivindica que es garanteixi el dret al joc inclusiu dels infants i famílies amb discapacitat física i/o orgànica a L’AJUNTAMENT DE LLEIDA

0 Flares Twitter 0 Buffer 0 Facebook 0 Email -- 0 Flares ×

ASPID reivindica que es garanteixi el dret al joc inclusiu dels infants i famílies amb discapacitat física i/o orgànica a L’AJUNTAMENT DE LLEIDA

  • Fa aquesta reivindicació tot sumant-se a la iniciativa europea ‘Streets for kids’ (“Carrers oberts per a la infància”), que aquest 6 de maig convoca a ciutadania i entitats a sortir al carrer per demanar ciutats més amables i verdes que millorin la qualitat de vida de tothom, i incorporin la mirada de la infància en les polítiques urbanes i de mobilitat.
  • ASPID reclama a l’AJUNTAMENT DE LLEIDA que garanteixin el dret al joc dels nens i nenes amb discapacitat, assegurant que els parcs infantils són accessibles i inclusius. L’entitat considera que no fer-ho és una qüestió de vulneració de drets, a més que és una obligació legal i moral que els ajuntaments no haurien de deixar en mans dels pressupostos participatius de les ciutats, ni en la capacitat reivindicativa de les famílies, sobrecarregant-les més.
  • L’entitat denuncia que al municipi hi ha una manca d’accessibilitat i seguretat dels carrers, dels espais i elements de lleure i dels entorns escolars, fan que les famílies i infants amb discapacitat hagin de recórrer kilòmetres per poder fer quelcom tan bàsic i quotidià com jugar i relacionar-se.
  • ASPID reivindica també que les pacificacions dels carrers de les ciutats (sobretot als entorns escolars) siguin veritablement accessibles i inclusives i tinguin en compte els infants i les famílies amb discapacitat, percebent-los com un agent actiu més de la comunitat en la promoció de ciutats jugables i coeducadores per a tothom.
  • ASPID insisteix també al Govern de la Generalitat en la urgència de l’aprovació del Decret d’Accessibilitat de Catalunya, que hauria de permetre avançar en l’impuls d’espais de joc accessibles i inclusius arreu del territori català.
  • Així mateix, també posa de manifest la necessitat de generar fórmules àgils i senzilles, compartides per tots els municipis catalans, que permetin la col·locació d’elements inclusius en espais de joc existents, de forma consensuada amb les famílies de la localitat, i garantir que els plecs de condicions tècniques de les noves instal·lacions i de les remodelacions sempre incorporin criteris d’accessibilitat i inclusió.

En el marc de la iniciativa europea “Streets for Kids” (“Carrers oberts per a la infància”) –impulsada entre altres per la plataforma “Clean Cities”-, que aquest 6 de maig anima a sortir al carrer per demanar ciutats més amables i verdes que millorin la salut i la qualitat de vida de tothom, i que incorpori la mirada de la infància en les polítiques urbanes i de mobilitat, ASPID reivindica es garanteixi el dret al joc inclusiu als infants i famílies amb discapacitat física i/o orgànica a LLEIDA.

Cal recordar que, gràcies a l’impuls de diferents famílies i entitats, els darrers anys s’ha intensificat el treball de l’accessibilitat des de la mirada de la infància, incidint especialment en la manca d’espais de lleure i elements de joc inclusius de proximitat a la gran majoria de municipis de Catalunya.L’entitat remarca que el dret al joc és un dret reconegut tant a la Convenció dels Drets de l’Infant (a l’article 31), com a la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat (a l’article 30). Aquesta última, estableix que les Administracions públiques han d’assegurar que els infants amb discapacitat tinguin igual accés que els altres infants a la participació en activitats lúdiques, recreatives, de lleure i esportives. Quelcom important no només per ser una qüestió lúdica, sinó per ser també activitats que contribueixen a despertar la curiositat, crear confiança, millorar l’autoconeixement i aprendre a socialitzar, entre molts altres beneficis. En aquest sentit, ASPID reivindica que els espais de joc no només han de permetre l’entrada dels infants o de les famílies amb discapacitat física i/o orgànica, sinó que també han de contenir elements adaptats i inclusius per poder jugar amb la resta d’infants.

joc inclusiu
joc inclusiu

Per això, ASPID insisteix que la manca d’oferta lúdica i de lleure inclusiva és una qüestió de vulneració de drets i una obligació legal i moral que els ajuntaments, que són qui tenen les competències directes, no poden deixar en mans dels pressupostos participatius de les ciutats, ni en la capacitat reivindicativa de les famílies, sobrecarregant-les més, com ha passat en diversos municipis de Catalunya.

FluixNo està malamentEstà beAquest em serveixFantàstic Puntuació: 4,00 de 5 - 1 Vots
Carregant ... - 244 visites
[ Valora aquesta informació fent clic als estels ]
Si t'agrada aquest canal informatiu subscriu-te al RSS !
NOTA: El comptador de visites està actiu des de 02-2016
0 Flares Twitter 0 Buffer 0 Facebook 0 Email -- 0 Flares ×