Futura construcció d’una nova deixalleria a Vielha e Mijaran

0 Flares Twitter 0 Buffer 0 Facebook 0 Email -- 0 Flares ×

El Govern d’Aran ha aprovat la construcció d’una nova deixalleria a Vielha e Mijaran, al mateix indret de l’actualment existent, que es va veure afectada per els aiguats de l’any 2013 a la Val d’Aran.

El conselhèr deTerritòri José Antonio Boya, ha explicat que “la nova deixalleria serà de fàcil accés i amb la capacitat necessària per satisfer la demanda dels usuaris. Serà doncs ha afegit, un espai dedicat a la recollida ordenada i classificada dels residus urbans: ordinaris, voluminosos, verds o especials i la vegada servirà per donar sortida als residus que no tenen un circuit de reciclatge específic a l’abast dels ciutadans”.

L’actuació compta amb el finançament de 250.000€ per part de l’Agència de Residus de la Generalitat de Catalunya.
La nova deixalleria s’ubicarà en el mateix emplaçament de l’existent, ja que és proper al nucli més important de població de la Val d’Aran.deishalheria-vielha

La nova deixalleria disposarà d’un espai pavimentat on hi haurà una plataforma a una alçada superior amb molls de descàrrega, per facilitar l’accés dels usuaris als contenidors i també disposarà d’un espai cobert per l’emmagatzematge dels residus especials.

El Govern d’Aran, s’ha plantejat la construcció d’aquest nou equipament, les obres del qual és previst que es realitzaran durant el 2016, no només per l’afectació de les riuades de l’any 2013, si no perquè l’actual deixalleria havia quedat antiquada, a més de no trobar-se normalitzada als requeriments legals actuals, ja que disposa de contenidors però sense la capacitat de recollida, classificació i gestió adients per a residus com els provinents de la poda, tèxtil, ferralla i electrodomèstics recuperables o especials.

La nova instal·lació estarà adaptada a les últimes normes europees de reciclatge com el RD 110/2015 sobre Residus d’Aparells elèctrics i electrònics (RAEE) que adapta la normativa sobre la matèria de la UE 2012/19/UE i la 22/2011 a la llei de Residus i sols contaminats.

Una deixalleria adaptada als nous temps i a les necessitats dels usuaris.

Segons José Antonio Boya, “l’operativitat d’aquest servei consisteix en que a l’arribada d’un usuari, sigui particular o un comerç, oficina, taller o petita industria o servei, un operari serà l’encarregat d’identificar la tipologia de residus i la quantitat. Un cop identificada la càrrega, serà el propi usuari acompanyat si és necessari del mateix operari, qui dipositarà els residus en funció de la seva tipologia als diferents contenidors destinats a cadascuna de les classes de residus admesos a la planta, o bé al cobert específic per a residus especials”.

Residus que es gestionaran.

La nova deixalleria contindrà una zona coberta de residus especials, com són residus tòxics i perillosos per a la salut de les persones i el medi, així com fluorescents i bombetes de baix consum, piles, aerosols, bateries, olis de cotxe, anticongelants, frigorífics i aparells amb CFC, pintures, vernissos i dissolvents, insecticides i plaguicides domèstics, envasos de productes tòxics, productes de cosmètica com laques i acetona, radiografies, pneumàtics, tòners de fotocopiadores i impressores.

Residus recuperables. Aquells residus que es poden reciclar per ser utilitzats fàcilment com matèries primeres tot i que alguns són potencialment perjudicials per al medi com els olis de cuina, roba i calçat, vidre pla transparent, vidre de color, ampolles de cava, runa, cables elèctrics.

La zona de contenidors en molls de descàrrega comptarà amb contenidors específics per a reciclatge de materials procedents de recollida selectiva de fusta, de vidre, de tèxtils, de ferralla, de plàstics i de residus voluminosos com fusta o mobles.

Finalment està previst dotar les instal·lacions de l’equipament perquè faciliti l’intercanvi per a la reutilització per part dels propis usuaris d’acord amb la filosofia de les directives europees. Aquestes accions han estat promogudes per l’ARC (Agència de Residus de Catalunya), durant l’any 2015 amb una nova línia de subvencions per la prevenció i la reutilització, a la que el Conselh Generau d’Aran es va acollir i n’ha resultat la concessió d’una subvenció per un import de 48.400€.

FluixNo està malamentEstà beAquest em serveixFantàstic Puntuació: 4,00 de 5 - 1 Vots
Carregant ... - 1.565 visites
[ Valora aquesta informació fent clic als estels ]
Si t'agrada aquest canal informatiu subscriu-te al RSS !
NOTA: El comptador de visites està actiu des de 02-2016
0 Flares Twitter 0 Buffer 0 Facebook 0 Email -- 0 Flares ×