Aprovat un canvi en el planejament d’Organyà per impulsar el sector econòmic Vilansats

0 Flares Twitter 0 Buffer 0 Facebook 0 Email -- 0 Flares ×

Aprovat un canvi en el planejament d’Organyà per impulsar el sector econòmic Vilansats

  • Es divideix l’àmbit en dos sectors, per facilitar l’execució immediata del primer amb dues grans parcel·les
  • Llum verda a una modificació del planejament municipal de Vilaller per implantar un centre de dia per a gent gran

La Comissió territorial d’urbanisme de l’Alt Pirineu, presidida pel director general d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura, Agustí Serra, ha aprovat avui una modificació del planejament municipal d’Organyà (Alt Urgell) per facilitar el desenvolupament d’un sector industrial. Amb el canvi aprovat, s’ha dividit el sector en dos amb la intenció d’executar el primer de forma immediata i amb parcel·les de gran format.

L’àmbit es situa en el sector G Vilansats, al sud del nucli d’Organyà. Actualment, els terrenys acullen conreus, ametllers, camps de pastura i una explotació ramadera en actiu. S’hi accedeix a través de la carretera C-14 i dels camins i vials urbans provinents d’Organyà.L’Ajuntament ha impulsat un canvi en el seu planejament per dividir el sector en dos subsectors, anomenats G1 i G2, amb la intenció de facilitar a curt termini el desenvolupament del G1. El document aporta l’ordenació detallada d’aquest subsector G1, de 66.392,59 m2 de superfície. Permetrà disposar de dues grans parcel·les, una gran proporció d’espais lliures i equipaments públics.

Pel que fa al sector G2, es proposa el seu desenvolupament un cop el G1 es trobi parcialment consolidat i hagi estimulat l’interès d’altres empreses per instal·lar-s’hi.

Tot el nou sector econòmic tindrà les característiques generals següents:

  1. La nova implantació es basarà en un nou carrer que connectarà la futura rotonda de la variant de la carretera C-14 amb el riu Fontanet.
  2. A banda i banda d’aquest eix vertebrador s’ubicaran les parcel·les d’ús industrial, dues àrees d’equipaments públics i les zones verdes.
  3. Els espais lliures se situaran entre la xarxa viària comarcal i la zona industrial, així com als torrents, per mantenir els elements naturals del territori.
  4. S’han previst uns espais per a instal·lacions de generació d’energia elèctrica fotovoltaica que puguin abastir les indústries que s’hi instal·lin. Se situaran en les cotes altes i properes a d’altres camps fotovoltaics existents.

La nova ordenació general i conjunta dels sectors G1 i G2 redueix la seva edificabilitat en 29.046 m2 de sostre i ajusta lleugerament la seva superfície reduint en conjunt 1.709 m2.

La Comissió d’urbanisme ha aprovat definitivament la modificació del planejament d’Organyà però n’ha suspès l’entrada en vigor fins que l’Ajuntament presenti un text refós que incorpori una sèrie de prescripcions tècniques.

canvi en el planejament

Futur centre de dia a Vilaller

D’altra banda, la Comissió també ha donat llum verda a un canvi en el planejament municipal de Vilaller (Alta Ribagorça) que permetrà la implantació d’un centre de dia per a gent gran al municipi.

El centre ocuparà els baixos d’un edifici d’habitatges situat al número 1 del carrer Alta Ribagorça i que actualment acull un consultori mèdic. Com que el local és massa petit per donar cabuda al centre de dia, també s’ocuparan part dels espais lliures situats just al davant de l’edifici.

FluixNo està malamentEstà beAquest em serveixFantàstic Puntuació: 4,00 de 5 - 1 Vots
Carregant ... - 211 visites
[ Valora aquesta informació fent clic als estels ]
Si t'agrada aquest canal informatiu subscriu-te al RSS !
NOTA: El comptador de visites està actiu des de 02-2016
0 Flares Twitter 0 Buffer 0 Facebook 0 Email -- 0 Flares ×