La Comissió d’Urbanisme d’Aran valora per primer cop expedients gestionats per l’Oficina Tècnica d’Urbanisme del Conselh Generau d’Aran

0 Flares Twitter 0 Buffer 0 Facebook 0 Email -- 0 Flares ×

La Comissió d’Urbanisme d’Aran valora per primer cop expedients gestionats per l’Oficina Tècnica d’Urbanisme del Conselh Generau d’Aran

Ahir es va celebrar la primera sessió de l’any de la Comissió d’Urbanisme d’Aran, amb la particularitat que ha estat una sessió de la comissió en la qual per primer cop s’han valorat expedients gestionats per l’Oficina Tècnica d’Urbanisme i els serveis tècnics i jurídics del Conselh Generau d’Aran en coordinació amb els serveis tècnics d’urbanisme de la secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori del Generalitat de Catalunya.

Aquest nou format respon al desplegament de la Llei 1/2015 del règim especial de l’Aran que fixa el nou funcionament de la Comissió d’Urbanisme d’Aran.

El secretari d’Hàbitat Urbà i Territori de la Generalitat de Catalunya, Agustí Serra, ha fet esment a la importància d’aquest nou model que suposa una evolució i una modernització de governança pel que fa al territori de l’Aran.

Per la seva part, el sindic d’Aran Carlos Barrera, ha assenyalat que el fet que els expedients de la Comissió d’Urbanisme d’Aran hagin estat informats pels serveis tècnics i jurídics del Conselh Generau d’Aran és molt important per què d’aquesta manera es dona compliment al desplegament de la Llei 1/2015 del règim especial de l’Aran en un moment en que la situació política a Catalunya, que encara és complicada, n’ha dificultat el dret del poble aranès d’avançar en el desplegament de la pròpia Llei que és estratègic per consolidar al Conselh Generau d’Aran com a govern territorial del país.

La Comissió d’Urbanisme d’Aran, ha donat compte del Pla Director Urbanístic de Càmpings, que te abast a tot Catalunya amb l’objectiu de regular l’activitat d’aquetes instal·lacions tant pel que fa a les preexistents com al les de nova planta, per establir criteris d’ubicació, paisatgístics, de mobilitat i de servei. El nou Pla Director que està elaborant la secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori planteja la suspensió de llicències de qualsevol càmping de nova planta durant un any tant a l’Aran com a la resta de Catalunya i pel que fa als càmpings preexistents, aquests no podran fer ampliacions de més del 50% de la seva superfície, mentre s’estigui elaborant el nou Pla Director Urbanístic de Càmpings.


En aquest sentit, la Comissió d’Urbanisme d’Aran ha aprovat la modificació de les Normes subsidiàries i complementàries de planejament de la Val d’Aran en l’àmbit de Bossòst, per l’admissió d’activitat de càmping en sòl no urbanitzable o de protecció especial.

En el cas de Les, la Comissió d’Urbanisme d’Aran ha aprovat la modificació de les Normes subsidiàries de planejament a l’àmbit de la plaça Conselh Generau d’aquesta població pel que fa a l’alineació de dues edificacions preexistents respecte a la vialitat; i ha valorat favorablement a la modificació de les Normes subsidiàries i complementàries del planejament a l’àmbit ED3/UA4 a l’espera de que es millorin qüestions de tipus tècnic i jurídic.

FluixNo està malamentEstà beAquest em serveixFantàstic Puntuació: 4,00 de 5 - 1 Vots
Carregant ... - 162 visites
[ Valora aquesta informació fent clic als estels ]
Si t'agrada aquest canal informatiu subscriu-te al RSS !
NOTA: El comptador de visites està actiu des de 02-2016
0 Flares Twitter 0 Buffer 0 Facebook 0 Email -- 0 Flares ×